Kapital

At skaffe kapital til at drive og udvikle din virksomhed er erfaringsmæssigt ofte en helt særlig problemstilling. Både UdviklingVejen og Billund Erhverv har et netværk af investorer, som er parate til at drøfte interessante investeringscases.

Du kan også læse mere om startup funding i Danmark her.

Investornetværk – Billund Business Angels

Billund Business Angels er en gruppe af private investorer, som enten har solgt deres virksomhed, eller som i dag driver/leder egen virksomhed.

Investorerne ønsker gennem deres investeringer at være med til at forløse lokale iværksættervirksomheders potentiale. En investering kan foretages alene, eller i et samarbejde mellem flere af netværkets investorer.

Kontakt Susanne Gren Svendsen på mail sgs@billunderhverv.dk og hør nærmere.

Heyfunding

Heyfunding kan nok bedst beskrives som en online “Single-Point-of-Entry” platform, der har fokus på 2 overordnede områder:

Det fulde overblik over det danske startup økosystem

Matchmaking mellem startups og business angels/investorer

Frem til i dag har Heyfunding kortlagt mere end 1.500 tiltag, aktører, business angels og investorer i det danske startup økosystem.

Danmarks Eksport- og investeringsfond

Danmarks Eksport- og Investeringsfond er fælles indgang for alle danske virksomheder med behov for risikovillig statslig medfinansiering. Det gælder både iværksætteren og SMV’eren, der mangler kapital for at kunne udfolde deres fulde potentiale, og eksportvirksomheden, der skal erobre nye eller usikre markeder

Hos Billund Erhverv kan du kontakte Susanne Gren Svendsen på mail:
sgs@billunderhverv.dk
Se evt. mere omkring vores tilbud hos Billund Erhverv her: 
Billund Erhverv
Hos UdviklingVejen kan du kontakte Ulrik Uhrskov på mail:
uu@udviklingvejen.dk
Se evt. mere omkring vores tilbud – Erhvervsvagten – her: Erhvervsvagten hos UdviklingVejen
UDVIKLINGVEJEN
SDR. TINGVEJ 10
6630 RØDDING
7384 8500
UU@UDVIKLINGVEJEN.DK
BILLUND ERHVERV
KLØVERMARKEN 35 
7190 BILLUND
6915 2176
SGS@BILLUNDERHVERV.DK