Om spinoff erhverv

UdviklingVejen og Billund Erhverv arbejder for at øge innovationen og antallet af nye virksomheder i Vejen Kommune og Billund Kommune – det gør vi blandt andet i projektet Spinoff ’Vejen til Vækst’.

I den sammenhæng er vi både i dialog med en række lokale virksomheder, der har gode forretningsidéer, som man ikke selv kan eller vil forfølge, men hvor man kan se potentialet i at idéerne spindes ud og løftes videre af andre, ligesom vi er i dialog med iværksættere, der med afsæt i specifikke arbejdsmæssige erfaringer, er i gang med – eller planlægger - at starte virksomhed inden for den samme branche.

Initiativet Spinoff – "Vejen til Vækst” er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Har du en forretningsidé, som kan udvikle sig til en selvstændig virksomhed, så tag endelig kontakt.

Via Spinoff-projektet kan vi hjælpe dig med at komme videre med idéen. Det kan f.eks. dreje sig om adgang til specialiseret rådgivning, kapital, mentorer eller noget helt andet, alt afhængig af det konkrete behov.

FAKTA SPINOFF

  • Spinoff er betegnelsen for en ny selvstændig forretning, der bygger på viden og kompetencer fra en eksisterende virksomhed (kaldet modervirksomheden).
  • Idéen til en spinoff kan komme fra både ejere, chefer eller medarbejdere fra modervirksomheden.
  • Spinoff virksomheder har 23 procent større sandsynlighed for at blive en vækstvirksomhed end traditionelle nystartede virksomheder.
UDVIKLINGVEJEN
SDR. TINGVEJ 10
6630 RØDDING
7384 8500
UU@UDVIKLINGVEJEN.DK
BILLUND ERHVERV
KLØVERMARKEN 35 
7190 BILLUND
6915 2176
SGS@BILLUNDERHVERV.DK